Welkom bij Levin! Leuk dat u ons bezoekt.

Optimale samenwerking voor speciaal onderwijs

De deelname van kinderen met een beperking aan onderwijs is van groot belang voor hun ontwikkeling. Het belang van deelname aan onderwijs is ook sinds 1 januari 2015 in de regelgeving in de Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz) opgenomen. Levin vindt het belangrijk om de zorg en ondersteuning op school goed op elkaar af te stemmen. Om dit te kunnen realiseren gaat Levin in de toekomst nauw samenwerken met andere zorgorganisaties: Ipse de Bruggen, Middin, MEE, SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) en zorgverzekeraar CZ.

Afgelopen woensdag 13 juli tekende Levin samen met deze zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken over welke organisatie verantwoordelijk is voor welke taak en hoe de communicatie hierover onderling en met ouders en school wordt gestroomlijnd. Op 8 oktober jl. vond de eerste bijeenkomst plaats en is dit een eerste stap in de samenwerking.

Optimale zorg voor kinderen
Levin biedt al jarenlang persoonlijke ondersteuning in de opvoeding of ontwikkeling thuis en ook op school. Een professionele begeleider is dan aanwezig in of buiten de klas en ondersteunt een kind extra tijdens de lesuren, dit kan zijn in de vorm van begeleiding en/of verzorging. Op dit moment werkt Levin samen op de Maurice Maetelinckschool in Delft, De Inspecteur de Vriesschool, Bernardusschool, Piramide en Witte Vogel in Den Haag.

Rick de Wit, wnd. directeur SPPOH: ‘Uitdaging is om bij de financiering en organisatie van zorg op school een driehoek te maken van ouders-zorgaanbieder-school.’
Op 6 oktober vond het eerste overleg plaats met alle samenwerkende partijen. We zullen regelmatig over de voortgang berichten op www.levin-zorg.nl of via Facebook @LevinZorg.

Logeren bij Levin!

Levin organiseert verschillende midweek- en weekendactiviteiten of logeermogelijkheden tijdens de vakanties. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme, in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar. Deze gezellige activiteiten worden begeleid en georganiseerd door onze ervaren en enthousiaste medewerkers. Uw kind krijgt volop aandacht. Er is één begeleider per twee kinderen aanwezig. De activiteiten zijn op verschillende data en locaties. Bezoek onze Facebookpagina voor een fotoimpressie van de midweek bij Boerderij Dichtbij in Wateringen van de afgelopen meivakantie of bekijk het filmpje.

Logeerdata 2016
Weekend 11 t/m 13 november; Boerderij Dichtbij Wateringen
Weekend 9 t/m 11 december; Boerderij Dichtbij Wateringen
Bekijk hier de website van Boerderij Dichtbij voor een impressie!

Logeerdata 2017
Weekend 27 t/m 29 januari 2017: Boerderij Dichtbij
Midweek 27 februari t/m 3 maart 2017: Boerderij Dichtbij
Weekend 31 maart t/m 2 april: Vakantiepark Kijkduin
Midweek 24 t/m 28 april: Boerderij Dichtbij
Weekend 12 t/m 14 mei: Boerderij Dichtbij
Weekend 30 juni t/m 2 juli: Boerderij Dichtbij
Aanmelden kan via Femke Trommar en deze zien we graag ruim van te voren tegemoet. Femke: 06 37010836 – f.trommar@levin-zorg.nl.

Veel animo voor wooninitiatieven

Historisch wonen voor jonge mensen met een verstandelijke beperking
Levin gaat een nieuw wooninitiatief ontwikkelen in het monumentale ‘kasteel’ De Nederhof in Honselersdijk. Dit monument wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor jong volwassenen met een licht-tot matig verstandelijk beperking. Zij kunnen hier zelfstandig wonen in een eigen appartement en met de begeleiding die bij hen past. Heeft u vragen over dit inititatief? Stel deze dan via e-mail: de.nederhof@levin-zorg.nl.

Woning beschikbaar voor Prader-Willi Participatie Zorg- en Wooninitiatief

Wij hebben een woning beschikbaar in ons Prader-Willi Participatie Zorg- en Wooninitiatief ‘Ons Thuis’: Een samenwerkingsverband tussen ouders, Levin, specialisten, woningcorporatie en bedrijfsleven met als doel het creëren van een zo goed mogelijke leefomgeving voor mensen vanaf 18 jaar met het Prader-Willi Syndroom. De woonlocatie is gelegen in de Haagse woonwijk “Wateringse Veld” aan de Eduard Verkadelaan 24-30. De locatie ligt midden in een woonwijk en is op loopafstand van het winkelcentrum, sportaccommodatie, natuurgebied en openbaar vervoer. De bewoners wonen hier sinds november 2015 en zijn in de leeftijd van 18-30 jaar. Zij hebben hun eigen appartement met badkamer en keuken maar kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke woon- en eetkamers en tuin. De begeleiding is 24 uur aanwezig. Regelmatig worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen.

Zelfstandig wonen voor jonge mensen met het Prader-Willi Syndroom met de ondersteuning van begeleiders en gezelligheid van andere bewoners in de buurt! Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen via info@levin-zorg.nl en 070 8200523.

Online marketing