Welkom bij Levin! Leuk dat u ons bezoekt.

VACATURES WOONBEGLEIDER 24, 28 EN 32 UUR

Wij zoeken diverse woonbegeleiders voor ons nieuwe wooninitiatief in Oud-Beijerland! Heb jij een afgeronde, zorggerelateerde opleiding op MBO-3 niveau, ben jij per 1 maart 2017 beschikbaar en woon jij in deze buurt? Lees de uitgebreide vacature bij het kopje ‘werken bij Levin’ en stuur je CV en motivatiebrief voor 7 december a.s.

Optimale samenwerking voor speciaal onderwijs

De deelname van kinderen met een beperking aan onderwijs is van groot belang voor hun ontwikkeling. Het belang van deelname aan onderwijs is ook sinds 1 januari 2015 in de regelgeving in de Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz) opgenomen. Levin vindt het belangrijk om de zorg en ondersteuning op school goed op elkaar af te stemmen. Om dit te kunnen realiseren gaat Levin in de toekomst nauw samenwerken met andere zorgorganisaties: Ipse de Bruggen, Middin, MEE, SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) en zorgverzekeraar CZ.

Afgelopen woensdag 13 juli tekende Levin samen met deze zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken over welke organisatie verantwoordelijk is voor welke taak en hoe de communicatie hierover onderling en met ouders en school wordt gestroomlijnd. Op 8 oktober jl. vond de eerste bijeenkomst plaats en is dit een eerste stap in de samenwerking.

Optimale zorg voor kinderen
Levin biedt al jarenlang persoonlijke ondersteuning in de opvoeding of ontwikkeling thuis en ook op school. Een professionele begeleider is dan aanwezig in of buiten de klas en ondersteunt een kind extra tijdens de lesuren, dit kan zijn in de vorm van begeleiding en/of verzorging. Op dit moment werkt Levin samen op de Maurice Maetelinckschool in Delft, De Inspecteur de Vriesschool, Bernardusschool, Piramide en Witte Vogel in Den Haag.

Rick de Wit, wnd. directeur SPPOH: ‘Uitdaging is om bij de financiering en organisatie van zorg op school een driehoek te maken van ouders-zorgaanbieder-school.’
Op 6 oktober vond het eerste overleg plaats met alle samenwerkende partijen. We zullen regelmatig over de voortgang berichten op www.levin-zorg.nl of via Facebook @LevinZorg.

Logeren bij Levin!

Levin organiseert verschillende midweek- en weekendactiviteiten of logeermogelijkheden tijdens de vakanties. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme, in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar. Deze gezellige activiteiten worden begeleid en georganiseerd door onze ervaren en enthousiaste medewerkers. Uw kind krijgt volop aandacht. Er is één begeleider per twee kinderen aanwezig. De activiteiten zijn op verschillende data en locaties. Bezoek onze Facebookpagina voor een fotoimpressie van de midweek bij Boerderij Dichtbij in Wateringen van de afgelopen meivakantie of bekijk het filmpje.

Bekijk hier de website van Boerderij Dichtbij voor een impressie!

Logeerdata 2017
Weekend 27 t/m 29 januari 2017: Boerderij Dichtbij
Midweek 27 februari t/m 3 maart 2017: Boerderij Dichtbij
Weekend 31 maart t/m 2 april: Vakantiepark Kijkduin
Midweek 24 t/m 28 april: Boerderij Dichtbij
Weekend 12 t/m 14 mei: Boerderij Dichtbij
Weekend 30 juni t/m 2 juli: Boerderij Dichtbij
Aanmelden kan via Femke Trommar en deze zien we graag ruim van te voren tegemoet. Femke: 06 37010836 – f.trommar@levin-zorg.nl.

Veel animo voor wooninitiatieven

Historisch wonen voor jonge mensen met een verstandelijke beperking
Levin gaat een nieuw wooninitiatief ontwikkelen in het monumentale ‘kasteel’ De Nederhof in Honselersdijk. Dit monument wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor jong volwassenen met een licht-tot matig verstandelijk beperking. Zij kunnen hier zelfstandig wonen in een eigen appartement en met de begeleiding die bij hen past. Heeft u vragen over dit inititatief? Stel deze dan via e-mail: de.nederhof@levin-zorg.nl.

Online marketing