070 820 05 23

Coronavirus en Levin dienstverlening

Lees hier het bericht over onze zorg om het Coronavirus en de maatregelen die wij bij Levin hanteren om zo optimaal mogelijke zorg te kunnen blijven bieden.

19 mei  2020:

Na de persconferentie van gisteren gaan we voor verdere versoepeling van de regels, maar wel met ons gezond verstand en professionaliteit! ‘ALLEEN WORDT WEER IETS VAN SAMEN’, dat is de richtlijn van het RIVM en houdt voor onze sector in dat:

  • Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt – zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel mogelijk weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden.
  • Per 15 juni is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
  • Per 1 juli is met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

Het beleid van Levin heeft een persoonlijk karakter. Wij kijken graag per bewoner of klant wat past. Elke locatie heeft een andere woongroep en iedere klant is uniek. Daarom hanteren wij voor elke locatie en klant een beleid op maat die natuurlijk in lijn is met de regels van de RIVM.

Vanaf 8 juni gaan de scholen weer (volledig) open en kunnen onze individuele begeleiders ook weer vol aan de slag. Onze BSO Zuiderpark en samenwerking met andere BSO’s gaan weer open op alle schooldagen.

Voor onze logeerweekenden zijn wij ons nog aan het beraden. Wij informeren de ouders hier persoonlijk over zodra er nieuws over is.

Eerdere berichten m.b.t. Corona:
Wij volgen nauwgezet alle ontwikkelingen via de brancheverenigingen (RIVM/VGN/GGD/ActiZ) in de zorg, andere zorgorganisaties, onze moederorganisatie Middin, om met elkaar goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Wij informeren onze medewerkers, klanten en bewoners wekelijks hierover en over benodigde maatregelen bij al onze locaties en diensten. De coördinatoren en team per locatie houden bewoners, ouders/verwanten op de hoogte van maatregelen direct toepasselijk op de woning en de bewoners. Wij verdiepen ons in de personeelsbezetting en proberen zoveel mogelijk een optimale bezetting voor elke klant en woonlocatie te hebben. Zodat onze zorg optimaal blijft en ook het werk voor onze medewerkers door kan gaan.