070 820 05 23

Sam

Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 4-23 jaar thuis, op school, na school, op zaterdag of tijdens schoolvakanties.

Dit is Sam. Hij is 11 jaar en heeft een verstandelijke beperking en zit op de Inspecteur de Vriesschool in Den Haag.

Femke, zijn vaste begeleidster, is vier ochtenden in de week in de klas om hem te helpen bij de lessen van de juf. Femke houdt Sam ‘bij de les’ en helpt hem om zijn aandacht erbij te houden en hem bij te sturen in zijn (soms drukke) gedrag. In nauw overleg met school en de ouders zorgt Femke dat Sam de lessen kan volgen en de opdrachten kan maken. Voor Sam is het heel fijn dat Femke naast hem zit. Een vast en vertrouwd gezicht. Zonder de begeleiding van Femke zou Sam namelijk niet de lessen kunnen volgen en zou zijn ontwikkeling stagneren. Wij begeleiden nog veel meer kinderen zoals Sam op andere scholen. Op dit moment op de Maurice Matelinckschool in Delft, Koetsveldschool, De Inspecteur de Vriesschool, Bernardusschool, Piramide en de Witte Vogel in Den Haag.

Wat biedt Levin voor kinderen?

Wij bieden zorg, begeleiding en plezier aan kinderen met een beperking. Wij hebben professionele begeleiders in dienst die ervaring hebben in het begeleiden van kinderen met elke beperking. Samen met jou bespreken we welke zorg, opvang of begeleiding past bij jouw kind.

Den Haag

BSO Zuiderpark: Optimaal plezier met elkaar

Levin heeft een eigen BSO locatie voor naschoolse opvang speciaal onderwijs. Kinderen in de leeftijd van 4 jaar t/m 18 jaar worden na school en tijdens vakanties opgevangen op deze unieke locatie in het Zuiderpark.

Den Haag/Delft

Plezier maken en erop uit tijdens de schoolvakanties!

Tijdens de schoolvakanties bieden wij vakantieopvang pgb (gehele- of halve dagen) op de BSO Zuiderpark, Inspecteur de Vriesschool, Bernardusschool, Tyltylcentrum De Witte Vogel in Den Haag, of op de Maurice Maeterlinckschool in Delft.