070 820 05 23

Coronavirus en Levin dienstverlening

Lees hier het bericht over onze zorg om het Coronavirus en de maatregelen die wij bij Levin hanteren om zo optimaal mogelijke zorg te kunnen blijven bieden.

Het beleid van Levin heeft een persoonlijk karakter. Wij kijken graag per bewoner of klant wat past. Elke locatie heeft een andere woongroep en iedere klant is uniek. Daarom hanteren wij voor elke locatie en klant een beleid op maat die een afvloeiing is van ons gemeenschappelijk stappenplan corona en natuurlijk in lijn is met de regels van de RIVM.

Wij volgen nauwgezet alle ontwikkelingen via de brancheverenigingen (RIVM/VGN/GGD/ActiZ) in de zorg, andere zorgorganisaties, onze moederorganisatie Middin, om met elkaar goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Met de GGD/GHOR/RONAZ hebben wij nauw contact en laten wij ons adviseren bij een COVID-19 besmetting of een vermoeden hiervan bij onze bewoners of medewerkers. Wij hebben voldoende voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar op locatie en op ons kantoor. Wij informeren onze medewerkers, klanten en bewoners wekelijks hierover en over benodigde maatregelen bij al onze locaties en diensten. De coördinatoren en team per locatie houden bewoners, ouders/verwanten op de hoogte van maatregelen direct toepasselijk op de woning en de bewoners. Wij verdiepen ons in de personeelsbezetting en proberen zoveel mogelijk een optimale bezetting voor elke klant en woonlocatie te hebben. Zodat onze zorg optimaal blijft en ook het werk voor onze medewerkers door kan gaan.