070 820 05 23

Coronavirus en vaccinaties Levin

Lees hier het bericht over onze zorg m.b.t. COVID-19 en de maatregelen die wij bij Levin hanteren om zo optimale zorg te kunnen blijven bieden.

Het beleid van Levin heeft een persoonlijk karakter. Wij kijken graag per bewoner of klant wat past. Elke locatie heeft een andere woongroep en iedere klant is uniek. Daarom hanteren wij voor elke locatie en klant een beleid op maat die een afvloeiing is van ons gemeenschappelijk stappenplan corona en natuurlijk in lijn is met de regels van de RIVM.

Wij volgen nauwgezet alle ontwikkelingen via de brancheverenigingen (RIVM/VGN/GGD/ActiZ) in de zorg, andere zorgorganisaties, onze moederorganisatie Middin, om met elkaar goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Met de GGD/GHOR/RONAZ hebben wij nauw contact en laten wij ons adviseren bij een COVID-19 besmetting of een vermoeden hiervan bij onze bewoners of medewerkers. Wij hebben voldoende voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar op locatie en op ons kantoor.
Wij informeren onze medewerkers, klanten en bewoners wekelijks hierover en over benodigde maatregelen bij al onze locaties en diensten. Wij stellen communicatiemiddelen beschikbaar zoals posters met de geldende maatregelen, pictoposters om goed te communiceren over corona naar onze klanten/bewoners. De coördinatoren en teams per locatie houden bewoners, ouders/verwanten op de hoogte van maatregelen direct toepasselijk op de woning en de bewoners. Wij verdiepen ons in de personeelsbezetting en proberen zoveel mogelijk een optimale bezetting voor elke klant en woonlocatie te hebben. Zodat onze zorg optimaal blijft en ook het werk voor onze medewerkers door kan gaan.

Vaccinatieprogramma:

Om het coronavirus te bestrijden, is het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid gestart. Wij ontvangen dagelijks informatie hierover vanuit het ministerie van VWS en de Vereniging van Gehandicaptenzorg Nederland. Eén van de eerste groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen, zijn onze medewerkers en mensen met een beperking. Bekijk hier de Flowchart vaccinatiestrategie 5 februari  met de vaccinatiestrategie per doelgroep.

Wij hebben onze medewerkers en klanten de meest actuele informatie over het vaccineren gestuurd. Vanaf 19 februari waren eindelijk onze zorgmedewerkers aan de beurt om een uitnodiging voor het vaccineren te ontvangen. Veel van onze bewoners zijn al gevaccineerd of hebben een afspraak staan voor vaccinatie op de locatie door de HuisArtsen Post (HAP) die zich per regio organiseert.

‘Vaccineren voor jezelf en voor elkaar’:
Bij Levin delen we de visie van de Rijksoverheid dat vaccineren de belangrijkste stap is om een einde te maken aan het corona virus. Door je te laten vaccineren voorkomen we dat corona zich blijft verspreiden en dat we coronaregels moeten hanteren. En kunnen we ons weer vrijer gaan bewegen, leven, werken, wonen en elkaar weer ontmoeten thuis, in een restaurant of bioscoop. Als we ons laten vaccineren kunnen we weer optimaal onszelf zijn. Vaccineren doe je: ‘Voor jezelf en voor elkaar’. Natuurlijk is aan een ieder om een besluit te nemen om je wel of niet te laten vaccineren.