070 820 05 23

Levin duurzaam dankzij ESF fonds

De slogan ‘optimaal jezelf’ streven wij allemaal na bij Levin. Optimale zorg staat voor: goede zorg voor onze klanten en optimaal werkplezier voor onze medewerkers.

Na een periode van acht jaar waarin Levin is gegroeid, werd het tijd om te evalueren hoe Levin er nu voor staat. Zowel qua dienstverlening, klantenservice als medewerkers. In juni van dit jaar is er een project gestart met een groep medewerkers vanuit verschillende diensten en locaties. Gedurende vier maanden wordt er intensief gekeken naar onze diensten, wensen van onze klanten en behoeften van onze medewerkers. Elk team heeft zijn eigen doelen gesteld. Dit project wordt financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is dat Levin duurzaam kan voortbestaan voor zowel klanten als medewerkers. Wij zijn blij met deze extra financiering en kijken er in het nieuwe jaar naar uit om dit project verder vorm te gaan geven.