070 820 05 23

Levin stopt, de zorg voor onze klanten gaat door

Levin stopt als zorgaanbieder voor PGB-houders. In 10 jaar tijd hebben we veel betekend voor onze klanten die we met hart en ziel zorg hebben geboden.

Helaas is gebleken dat er geen toekomst is om onze zorg voort te zetten. Het doet ons pijn dat Levin daarom moet ophouden te bestaan. Het is verdrietig voor onze klanten, voor onze medewerkers en voor onze samenwerkingspartners.

We blijven onze klanten begeleiding en zorg geven totdat een andere zorgaanbieder dit heeft overgenomen. Op dit moment bevinden we ons in een transitietraject en helpen we onze klanten en medewerkers bij een goede overgang naar een andere zorgorganisatie. Om deze redenen zal Levin geen nieuwe klanten meer aannemen.