070 820 05 23

PGB aanvragen

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een manier om zelf zorg in te kopen. Als je in aanmerking komt voor PGB, krijg je vanuit de overheid een geldbedrag per maand toegekend.

Jij bepaalt zelf wat voor zorg en waar je dit inkoopt. Jij beheert zelf het budget en houdt zelf de administratie bij. Een PGB wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (JW) of Zorgverzekeringswet (ZVW) gefinancierd. Wij werken voor mensen die een PGB hebben. Wij leveren zorg aan jong en oud met verschillende beperkingen, zoals: Autisme, ASS, Prader Willi- of Down Syndroom, lichamelijke- of verstandelijke beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) etc.  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist welke indicatie je krijgt met een maandelijks geldbedrag daaraan gekoppeld. De indicaties noemen zij zorgprofielen. De Wlz is bedoeld voor blijvende langdurige zorg voor bijvoorbeeld kinderen, volwassenen of ouderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het budget uit. Jij kiest zelf een zorgverlener uit, maakt afspraken over welke zorg gewenst is en bepaalt op welke dagen dit nodig is. Zo houd jij de touwtjes in handen!

PGB aanvragen en het krijgen van zorg in vijf stappen:

  1. Het CIZ bekijkt hoeveel zorg je nodig hebt en geeft de zorgindicatie aan.
    Je kunt in deze folder van het CIZ lezen hoe je de zorg kunt regelen.
  2. Je vraagt een PGB budget aan bij het zorgkantoor, bijv. CZ of Menzis. Kijk op het zorgkantorenoverzicht voor alle zorgkantoren in Nederland.
  3. Na goedkeuring sluit je met een zorgverlener een overeenkomst af. Jij bepaalt waar je de zorg inkoopt, waarvoor en voor hoeveel uur. Jij hebt zelf direct contact met het zorgbedrijf. Bijvoorbeeld met ons! Wij gaan dan persoonlijk met je in gesprek. Bij jou thuis of op ons kantoor luisteren we naar welke zorgbehoefte jij hebt en bespreken we de verschillende mogelijkheden.
  4. Je declareert de kosten bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Levin stuurt je elke maand een factuur hiervoor.
  5. Je houdt zelf de PGB administratie bij. Bij vragen of veranderingen in de zorg kun je altijd terecht bij Levin.
    Bekijk hier een filmpje dat deze vijf stappen visueel maakt.

TWEE OUDERS VERTELLEN OVER HUN ERVARING MET EEN PGB:

Een moeder van een zoon met een verstandelijke beperking vertelt:
“Een PGB is voor ons onontbeerlijk omdat we daarmee zorg op maat kunnen realiseren, ook omdat het wisselende zorguren betreft in de thuissituatie. Daarnaast vind ik het fijn dat ik zélf de zorgverleners kan aantrekken en een goede inschatting kan maken, ook mede door het dagelijks contact over de zorgverlening van die dag. Ik ben er zeer blij mee en het voldoet in de behoefte van mijn zoon. Ik heb geen enkele onprettige ervaring met het PGB dat mijn zoon sinds 2006 ontvangt. Ook niet met de SVB”.

Ouders over de zorg van hun dochter met ASS/Autisme vertellen:
“Met een PGB bepalen we zelf door wie we welke zorg laten verlenen. En dat vinden wij prettig. Qua administratie is het soms wel veel”.

Websites met meer informatie over PGB: